W czytelni dostępne są następujące tytuły czasopism:
- Ludzie i wiara
- Charaktery
- Magazyn Samorządowy Gminy Borek Wlkp.
- Moje mieszkanie
- Mój Piękny Ogród
- Newsweek Polska
- Pani
- Panorama Wielkopolskiej Kultury
- Polityka
- Przebudźcie się
- Przyjaciółka
- Sens. Poradnik Psychologiczny
- Strażnica
- Twój Styl
- Wysokie Obcasy Extra
- Zdrowie
- Zwierciadło
- Życie Gostynia

Istnieje możliwość wypożyczenia numerów archiwalnych do domu!

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 r. wynosi 25612 woluminy, w tym:

Biblioteka zakupiła 834 książki za kwotę 18 460 zł

- w tym ze środków własnych 566 książek za kwotę 12 000,00

- oraz 268 książek i 8 audiobooków ze środków BN na kwotę 6461,00